Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü amacı ile yapılır. Birçok durumda ısının ve zararlı gazların kaynağında yakalanarak egzoz edilmesine çalışılır. Çünkü bu durumda ortamın genel havalandırmasına göre çok daha az miktarda hava ile gerekli kontrolü sağlamak mümkündür. Dolayısıyla endüstriyel havalandırma, genel havalandırma ve egzoz davlumbazlarıyla lokal havalandırma olarak iki kısımda incelenebilir. Genel havalandırma; Doğal çekişle, Fanlar ve kanal sistemi yardımı ile taze hava beslenmesi ve kirli havanın egzoz edilmesiyle, Sadece egzoz fanları ile emişle ( taze hava açıklıklardan kendiliğinden ortama girer), Sadece besleme fanları ile (egzoz açıklıklardan ve kapılardan kendiliğinden olur) Endüstriyel havalandırmanın iki ana nedeni ve buna bağlı iki ana kriteri vardır. Birincisi ortamda mevcut kaynaklardan yayılan ısının atılması, ikincisi ise kaynaklardan yayılan gaz ve kirleticilerin atılmasıdır.Bazı hallede bu iki kaynak birlikte etkilidir. Bu gibi uygulamalarda çözüme genel ve yerel havalandırmanın birlikte uygulanması ile ulaşılır. Endüstriyel havalandırma sistemleri lokal havalandırma sistemleri olup, özellikle toz, duman, sis, elyaf gibi kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılmaları ve tutulmaları ile ilgilidir.

Endüstriyel havalandırma sistemlerinin dört temel elemanı bulunmaktadır,

  • Toz Toplama Sistemleri,
  • Fabrika Havalandırma Sistemleri,
  • Kaynak Dumanı Tahliye Sistemleri,
  • Prosese Bağlı Özel Çözümler